Kongressrapport om förbundets nya organisation

Förbundsstyrelsen har sammanställt en rapport till kongressen 2013 om organisationsförändringen som syftar till att ge en bild över organisationsförändringen, hur den har genomförts, hur förändringen upplevs och hur det har gått.

Förbundsstyrelsen gav förbundets revisorer till uppgift att genomföra den löpande utvärderingen som bland annat har handlat om enkäter till medlemmar och förtroendevalda samt samtal med regionernas verkställande utskott. Den löpande utvärderingen redovisas i rapporten.

Rapporten redovisar även ett antal faktauppgifter om bland annat medlemsutveckling, utvecklingen av antalet förtroendevalda, antal deltagare i facklig utbildning, antal klubbar, verksamhetsmedel till regionerna och det ekonomiska resultatet jämfört med den beräkning som gjordes i samband med förslaget till ny organisation.

Rapporten anger också förslag till beslut för att fortsatt utveckla och stärka förbundet och medlemsnyttan.

Rapporten finns tillgänglig på hemsidan där övrig information om kongressen 2013 successivt kommer att läggas upp. Redan nu finns ett formulär till stöd för att skriva en motion till kongressen.