Livsmedelsarbetareförbundets 20:e kongress

Lördag den 1 juni startar fackförbundet Livs 20:e kongress på Konsert & Kongress i Linköping. 250 kongressdeltagare samlas för att diskutera och debattera organisation och villkoren i branschen samt samhällsutvecklingen. Livs kongress är unik då alla arbetsplatsklubbar har rätt till representation och ombud på kongressen.

– Vi har lagt fram ett nytt program, "Mat, Makt, Människor" om utmaningarna för livsmedelsindustrin i Sverige. Vi vill med programmet på allvar diskutera förutsättningarna, villkoren och hitta lösningarna för landets livsmedelsproduktion, säger Hans-Olof Nilsson förbundsordförande på Livsmedelsarbetareförbundet.

Kongressen gästas under tisdagen av Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande. Även Stefan Löfven, partiordförande för socialdemokraterna kommer att gästa kongressen under tisdag den 4 juni.

– Vi kommer att diskutera hur vi når ett jämlikt samhälle, för oss är det tydligt att klyftorna växer i Sverige. Vår kongress kommer att leverera lösningar för ökad trygghet och för ordning och reda på arbetsmarknaden, säger Gerald Lindberg andre ordförande på Livsmedelsarbetareförbundet.

– Vi har idéer för bättre och närproducerad mat, något som är viktigt för såväl miljö som jobb och tillväxt. I "Matlandet Sverige" måste även de som producerar maten kunna känna trygghet, säger Eva Guovelin, tredje ordförande på Livsmedelsarbetareförbundet.

Kongressen pågår den 1 - 5 juni i Linköping.