Kongresshandlingar

Här finns handlingar till kongressen den 4-8 maj 2017 i Malmö. Kongressen ska behandla 201 motioner och utlåtanden, 4 rapporter och kongressen ska välja förbundsledning, förbundsstyrelse, förbundsmöte, revisorer och valberedning.

Digitalt mötessystem

Alla handlingar till kongressen att finns i ett digitalt mötessystem. Kongressombuden kommer i samband med de regionala kongressutbildningarna att få en läsplatta. Läsplattan innehåller det digitala mötessystemet där alla handlingar kommer att finnas.

Inför kongressen och kongressutbildningarna kommer ombud, förbundsmötesledamöter, förbundsstyrelseledamöter och funktionärer få egna unika inloggningsuppgifter till systemet.

Kongresshandlingarna kommer inte att tryckas.

Tips!
  • Innehållsförteckningarna är klickbara och länkade så att du kommer direkt till avsedd sida.
  • På varje sida, i det övre högra hörnet, finns en länk HEM. När du klickar på den kommer du tillbaka till innehållsförteckningen.
Dag- och arbetsordning samt kongressguide

 

Så går det till 

Motioner och utlåtanden:

Här finns de 201 motioner som kommit in till kongressen tillsammans med förbundsstyrelsens utlåtanden och förslag till beslut. Motioner och utlåtanden är uppdelade efter respektive dagordningspunkt och ämnesområde. Totalt är det 16 digitala ”häften” med motioner och utlåtanden.

Övrigt material

Ekonomirapporten och material inför dagordningspunkt 120 Val finns tillgängligt efter inloggning på Mina sidor.

Grupparbete