Nyheter

2013-03-31 kl 13.03

Livs säger nej!

Livs avvisade den slutliga hemställan från medlarna. Kl 23.00 på söndagen svarade Livs på den slutliga hemställan från de opartiska ordförandena. – Vår förhandlingsdelegation var enig. Den föreslagna nivån på en treårig uppgörelse är alldeles för låg. Dessutom fattas pusselbiten med utökad föräldralön till sex månader, säger Livs förbundsordförande Hans-Olof Nilsson. – Nu får vi […]

2013-03-23 kl 12.56

Avtalsdelegationen väntar

Livs förhandlingsdelegation sitter i väntans tider på förbundskontoret. Avtalsförhandlingarna går nu in i sitt mest intensiva skede. Delegationen är på plats i Stockholm och beredd att köra färdigt. En slutlig hemställan från de opartiska ordföranden beräknas komma inom de närmaste dagarna. I skrivande stund är det dock inte klart exakt när. – Vi är i […]

2013-03-16 kl 12.48

Livs säger nej till avtalsförslag

Livs avvisade idag ett förslag om nytt avtal för livsmedelsindustrin från de opartiska ordförandena. Det föreslagna avtalet är på tre år och med ett totalt värde av sex procent. Förslaget innehöll också ett system för att införa deltidspension. – Ska vi diskutera ett treårigt avtal måste nivån höjas rejält, säger Livs förbundsordförande Hans-Olof Nilsson. Vi accepterar […]

2013-03-06 kl 11.17

Livs svarar på avtalsskiss

Tisdagen den 6 mars mottog Livs en skiss på avtalskonstruktion från de opartiska ordförandena. Skissen som ännu inte innehåller några pengar bygger på att avtalet ska sträcka sig över tre år med löneökningar vid tre tillfällen. Det sista året ska också vara uppsägningsbart. – Skissens konstruktion var ganska väntad med tanke på de önskemål som finns på arbetsgivarsidan […]

2012-12-21 kl 09.51

Livsmedelsarbetarna kräver snusförnuftigare EU-beslut!

Livsmedelsarbetarna i Sverige och i EU förväntar sig vetenskapligt väl underbyggda EU-lagar. Låt förnuftet och gärna snusförnuftet styra. När det finns vetenskapligt bevisade hälsofaror är det högst rimligt att kommissionen föreslår produktionsstopp, även om det drabbar jobben. Kommissionen har nu presenterat ett förslag till nytt tobaksdirektiv där försäljningsförbudet för snus på EU-marknaden kvarstår och nya […]

2012-12-19 kl 09.49

Livsmedelsföretagens avtalskrav verklighetsfrämmande

De krav som Li ställer inför kommande avtalsförhandlingar innebär otrygga anställningar och sänkta löner i korthet. Livs har på onsdagsmorgonen mottagit avtalskrav från Livsmedelföretagen. Innehållet i kraven innebär egentligen inget nytänkande utan som vanligt en rad försämringar för arbetstagarna. Det som utmärker sig speciellt är att Li anser att avtalets lägstalöner inte ska höjas alls. […]

2012-12-19 kl 09.46

Ökade reallöner – Livs krav i den kommande avtalsrörelsen

På onsdagen den 19 december överlämnade Livsmedelsarbetareförbundet sina avtalskrav till sin motpart Livsmedelsföretagen. I korthet innebär kraven: Att avtalet ska vara ettårigt och ska ge reallöneökningar. Lönekraven är 2,8 procent men minst 700 kronor i månaden vilket motsvarar en löneökning på drygt 4 kr/timme. Att föräldralön/föräldrapenningstillägg ska utges i sex månader och ge en inkomstutfyllnad […]

2012-11-16 kl 09.43

Butikskedjorna utarmar livsmedelsindustrin

Butikskedjornas press på den nordiska livsmedelsindustrin är ett hot mot industrins överlevnad, det uttalar idag nordens livsmedelsarbetare som är samlade till konferens i Stockholm. Livsmedelsindustrin har ett kraftigt behov av forskning och utveckling. Industrin måste utvecklas både industriellt och produktmässigt. Även de anställda måste då ges vidareutbildning och kompetenshöjning. Kedjornas prispress på industrin innebär att det […]

2012-11-12 kl 08.44

Livs kräver löneökningar på 700 kronor i månaden

När Facken inom industrin kräver 2,8 procent i löneökning innebär det för Livs medlemmar ett löneökningskrav på 700 kronor i månaden, säger Gerald Lindberg, andre ordförande. Pressmeddelande – Facken inom industrin

2012-11-06 kl 16.36

Förslag på nytt kunskapscentrum för arbetsmiljö

Skapa ett nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljö. Det föreslår arbetsgivarna och facken inom Industriavtalet i ett brev till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström.  – Vi ser behovet av en sammanhållande aktör som kan underlätta kunskapsspridning till företag, medarbetare och andra praktiker på området, skriver företrädarna för fackförbund och arbetsgivare. I brevet konstateras att Sverige varit föregångsland för utvecklingen […]