Nyheter

2011-01-17 kl 13.49

Hela industrin förhandlar samtidigt – nya förutsättningar inför avtalsrörelsen

Alla parter inom industrin har träffat överenskommelser om en ny tidsplan för förhandlingar om nya avtal 2011. Tidsplanen innebär att förhandlingar kommer att inledas under hösten med avsikt att nya avtal ska vara klara senast den 30 november 2011. Avtalen inom industrin berör ca 500 000 löntagare. 2010 års avtalsrörelse resulterade i att avtalen inom […]

2010-11-25 kl 13.34

Livs behåller inkomstförsäkring

Livs förbundsmöte beslöt på torsdagens verksamhets- och budgetmöte att bibehålla inkomstförsäkringen på 200 dagar. Torsdagen den 25 november samlades Livs förbundsmöte för att ta ställning till verksamhetsplan och budget för 2011. En av de heta frågorna var förbundets inkomstförsäkring som infördes 1 april 2007 efter regeringen Reinfeldts försämringar av a-kassan. När Livs tecknade en kollektiv […]

2010-11-23 kl 13.32

Träff med finska Livs och klubbordföranden inom Scan

Finska och svenska klubbordföranden inom Scan har träffats tillsammans med branschansvariga på respektive förbund. En av anledningarna till träffen var de tidningsuppgifter som förekommit om flytt av produktion mellan olika länder. Det kan uppstå en situation där det utvecklas till en sorts landskamp länderna emellan och där medlemmarna blir bollen man sparkar på. Därför är […]

2010-09-21 kl 13.31

Vinn tillbaka medelklassen!

Livs ordförande skriver om Socialdemokraternas förlust på Aftonbladet Debatt. – Det är nu livsviktigt att arbetarrörelsen ”rebootar” ordentligt. Snabba analyser som utmynnar i att hitta syndabockar för valförlusten kommer bara att leda till nya förluster, säger Livs ordförande Hans-Olof  Nilsson. – Vi bör nu lära av historien och hur tidigare generationer socialdemokrater gjort för att vinna väljarna […]

2010-08-31 kl 13.29

De rödgrönas regeringsplattform gynnar förbundets medlemmar!

Det säger Hans-Olof Nilsson, förbundsordförande, när han analyserar de rödgrönas regeringsplattform. – De rödgröna partierna har skapat en regeringsplattform som kommer att gynna våra nuvarande och kommande medlemmar. Jag ser med stor tillfredsställelse på deras ambition att sätta jobben främst, säger Hans-Olof Nilsson, Livs förbundsordförande. I plattformen ställer man tillrätta en stor del av de […]

2010-07-14 kl 14.26

Nedläggning av Milko Sundsvall

Idag meddelades att Milkos ledning beslutat att lägga ner Milkos anläggningar i Sundsvall och Karlstad. Det här är sämsta tillfället, flera av våra medlemmar är på semester och andra ska snart gå på semester. Det är tragiskt, säger Robert Kuusikko, vice ordförande i Livsmedelsarbetareförbundets klubb på mejeriet, till TT. Läs mer på: http://www.vk.se/Article.jsp?article=363470 http://st.nu/ekonomi/1.2180540-milko-lagger-ner-i-sundsvall http://st.nu/start/inrikes/1.2180784-tv4-milko-lagger-ned-i-karlstad […]

2010-06-01 kl 13.28

Stoppa Israels brott mot folkrätten!

Den 31 maj var ännu en sorgens dag i kampen för fred och tolerans i Mellanöstern. Israels attack på fartygen som ingår i Ship to Gaza kan inte betraktas som något annat än ett brott mot folkrätten. Att angripa en fartygskonvoj på internationellt vatten och döda ett stort antal människor skulle i vilket annat sammanhang […]

2010-05-19 kl 13.27

Fler kvinnor utbildas

Livs fortsätter den särskilda satsningen för kvinnor. Livs tjejsatsning är en utbildning riktad till enbart kvinnor. Innehållet handlar om den fackliga idén, samhället och det medlemsnära arbetet. Syftet är att få fler kvinnor till fackligt arbete så att alla perspektiv och erfarenheter tas tillvara. – Det är viktigt att också kvinnor arbetar fackligt, framhåller Kristina […]

2010-05-17 kl 13.26

Livs återtar sina sympativarsel i och med att HRF tecknat nytt avtal

Hotell- och Restaurangfacket tackar Livsmedelsarbetareförbundet och deras medlemmar för det stöd som förbundet snabbt och resolut tog beslut om när vi varslade om sympatiåtgärder. För oss Livsmedelsarbetare har det varit en självklarhet att visa solidaritet med Hotell- och Restaurangfackets medlemmar för att få till stånd ett nytt avtal, säger Livs andre ordförande Gerald Lindberg. Livs […]

2010-05-11 kl 13.25

Livs varslar om sympatiåtgärder!

Livs varslar nu om sympatiåtgärder i solidaritet med Hotell- och Restaurang Facket. Förhandlingarna om nytt kollektivavtal mellan Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR och Hotell- och Restaurang Facket har strandat. Med anledning av detta har Hotell- och Restaurang Facket beslutat att varsla om stridsåtgärder. Eftersom parterna inte kunnat enas om nytt kollektivavtal har Livsmedelsarbetareförbundet den 10 […]